DJELA U ZBIRKAMA

Zagreb, Nacionalni muzej moderne umjetnosti

Zagreb Muzej suvremene umjetnosti

Zagreb, Kabinet grafike HAZU

Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Grafička zbirka

Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Osijek, Muzej likovnih umjetnosti

Slovenija, Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina

Vukovar, Gradski muzej Vukovar

New York, Museum of Modern Art MOMA